top of page

Движение на хора

Място:
 
Велико Търново (България)

Дати:
февруари – май 2017
Екип:

Нина Гаджева

Участващи организации:

 

Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново

Училищна компания „Boyar Dreams”, Велико Търново

Сдружение „Про европейска мрежа“, София

Процесът на учене:

Процесът на учене в тази лаборатория е организиран под формата на извънкласни дейности с ученици от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“. Дейностите се извършват извън училищната програма в сградата на училището. Участниците се записват в лабораторията доброволно и са от различни класове на училището, повечето от тях членове на училищна компания „Boyar Dreams”, като формират група от 20 души, която остава сравнително постоянна по време на процеса. Групата избира темата за движението на хора и се впуска в едно пътешествие, фасилитирано главно от Нина Гаджева, младежки лидер и участник в международното обучение на GlobaLab.

Процесът на учене е конструиран на базата на главата „Движение на хора“ в публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Той следва 6-стъпковия подход към глобално гражданство, като се използват следните упражнения, които покриват всяка от шестте стъпки:

Стъпка 1: „Къде бихте искали да пътувате“ и „Котка и мишка“;

Стъпка 2: „Избор на проблем“

Стъпка 3: „Дърво на причини и последствия“ и „Кой е толерантен“;

Стъпка 4: „Откриване на потенциал“, „Кафене на решенията“ и „Стъпки за действие“;

Стъпка 6: „Тихата стена“ и „Бум на самочувствието“.

При необходимост се правят малки адаптации на упражненията в отговор на нуждите и интересите на групата, но по своята същност те са изпълнявани така, както са описани в наръчника GlobaLab. В голямата тема за движението на хора основният въпрос, който участниците избират и изследват по-внимателно, е този за пътуването отвъд туризма, особено във връзка с работа и учене в чужбина. Наред с упражненията от наръчника, фасилитаторът кани и гост, който е участвал в проект за мобилност в чужбина, който разказва за своя опит с живеенето в чужда среда.

 

Резултатите:

Участниците в тази глобална лаборатория подобряват своите комуникационни и презентационни умения чрез различните дейности, които изискват от тях да дискутират и представят различни аспекти от темата за движението на хората. Техните компетенции в сферата на лидерството и работата в екип също се подобряват осезаемо, подкрепени от упражненията, които изискват групова работа. Креативното и иновативното мислене също търпят подобрение сред много от участниците. По-дълбочинно разбиране на това защо и как се придвижват хората е сред най-сериозните резултати от процеса, което в много случаи води и до промяна на нагласи. От друга страна, усвоените познания за конкретни аспекти на придвижването на хора (права, процедури, възможности) са много положително оценени от участниците в процеса. 

Фасилитаторът оценява своя собствен опит като много обогатяващ. Предизвикателствата, свързани с изграждането на работеща група от млади хора и установяването на подкрепяща среда за работа и учене, както и предоставянето на информация по интерактивен и интересен начин, са сред стимулите, които й помагат да усъвършенства своите компетенции в рамките на процеса, особено тези, свързани с лидерство.

Моменти от GlobaLab

Цитати:

Влязох в глобалната лаборатория с базови знания по темата глобално образование. Очаквах да науча повече неща по темата, но противно на очакванията ми модула, който групата избра не ми допадна. В процеса на работа, разбрах че „Движение“ не само екскурзиите и почивките, а напротив – има много форми на придвиждване и всяка засяга, както права, така и задължения за пътуващия. Интересно ми беше да разбера колко много нюанси в икономически и чисто човешки смисъл има движението на хора. Възможности, права, задължения, национални традиции, обществени порядки и още много, много детайли около така мечтаното пътуване. Глобалната лаборатория ми беше полезна, защото осъзнах как трябва да се държа и какво трябва да обмисля преди, по време на и след пътуването ми.

Преслава Христова, участник в местната глобална лаборатория във Велико Търново

Интересът ми към глобалното образование не беше особено голям преди да започнем работа в лабораторията, съответно нямах и очаквания какво ще се случва по време на нея.  С останалите избрахме да работим по модула „Движение“ и си мислихме, че ще говорим само за ваканции и екскурзии, но се оказа, че в рамките на глобалното образование движение означава много повече. Говорихме за права на човека, различните законодателства и още много неща, които могат да ни бъдат от полза след време. Интересно беше и когато говорихме за програмите, които предлагат обучение в други страни.  Днес, си давам сметка, че глобалната лаборатория ми даде нови знания, накара ме да тренирам уменията ми за говорене пред хора, въпреки, че преди това ме беше срам да го правя и опознах останалите ученици от училището ми.

Стефан Филев, участник в местната глобална лаборатория във Велико Търново

Please reload

bottom of page