top of page

Технологии

Място:

Lorca (Испания)​

Дати:

20 декември 2016

Екип:

Roxana Afrasiloaia

Joaquin Zamora Campoy

Включени организации:

 

Instituto de Educación Secundaria Ies Sierra Almenara, Purias

Cazalla Intercultural

Процесът на учене:

 

Процесът на учене с млади хора от Пуриас (Испания) е изграден върху обучителния модул „Технологии“ и следва 6-стъпковия модел към глобално гражданство, както са описани в публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Започвайки с упражнения за запознаване и разчупване на леда, участниците навлизат в темата чрез споделяне на своето разбиране за технология и чрез играта „Луди столове“. Целта на тези упражнения е да помогне на участниците да разберат важността на технологиите и голямото им разнообразие.

За да изследват темата по-сериозно, младите хора участват в упражнението „Изследване чрез театър“. Те трябва да си представят как въпросите, които разглеждат, оказват влияние върху живота на различни хора по света и да изиграят конкретни ситуации в кратки театрални представления. Подготвят сценките си в малки групи, а след представянето обсъждат заедно повдигнатите проблеми.

Изследвайки темата за технологиите, участниците се обединяват около 5 конкретни проблема, които да проучат по-внимателно:

•       Кибер тормоз;

•       Пристрастяване;

•       Загуба на идентичност;

•       Стрес;

•       Социални проблеми.

Младежите изследват тези проблеми в малки групи, като създават дървета на причините и следствията за всеки от тях.

В следващата стъпка на процеса на учене участниците търсят решения на проблемите, които са изследвали. Резултатите от дейностите, които те изпълняват, са представени в частта “GlobaLab в действие“.

Във финалния етап на процеса на учене всеки участник пише на лист хартия 5 малки действия, които ще изпълни след края на лабораторията. Ето някои от идеите на участниците:

„Да не съдя хората заради информация в социалните мрежи!"

„Да прекарвам повече време със семейството и приятелите си“

„Да използвам по-малко мобилния си телефон“

„Да бъда себе си“

„Да бъда по-търпелив/а“

„Да защитавам приятелите си“

На края участниците правят оценка на процеса с карти Диксит, като всеки участник избира и представя една карта, която описва неговите или нейните чувства, това, което е научила(а), положителни и отрицателни страни на лабораторията.

 

Резултатите:​

Според наблюденията на фасилитаторите, работили с младите хора, компетентност от основна важност за тях е критичното мислене. В началото на процеса участниците имат самочувствието, че имат ясно и широко разбиране по темата за технологиите. След всяка дейност обаче те откриват нови аспекти, перспективи и гледни точки по темата. Едновременно с това развиват любопитството и мотивацията си да анализират по-задълбочено темата, като винаги взимат предвид различни гледни точки.

Моменти от GlobaLab

Testimonials:

Имах възможността да се включа в този чудесен проект GlobaLab, да работя с чудесна група от млади хора и заедно с тях да научим много за глобалното гражданство. Едно от най-важните неща, които научих по време на този проект, беше важността да бъдем отговорни граждани и компетенциите, от които се нуждаем, за да сме такива. За себе си разбрах, че като човешко същество имам своята отговорност към глобалния свят. Научих, че не е достатъчно само да ни е грижа за планетата и обществото ни, а че трябва да сме активни, ангажирани, да правим нещо и да мотивираме другите около нас. Като фасилитатор научих, че когато работя с млади хора, трябва постоянно да ги мотивирам и подкрепям. Важно е да правим малки неща, за да постигнем голямо въздействие

Roxana Afrasiloaia, фасилитатор в местната глобална лаборатория в Испания

Please reload

bottom of page