Технологии

Място:

Lorca (Испания)​

Дати:

20 декември 2016

Екип:

Roxana Afrasiloaia

Joaquin Zamora Campoy

Включени организации:

 

Instituto de Educación Secundaria Ies Sierra Almenara, Purias

Cazalla Intercultural

Процесът на учене:

 

Процесът на учене с млади хора от Пуриас (Испания) е изграден върху обучителния модул „Технологии“ и следва 6-стъпковия модел към глобално гражданство, както са описани в публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Започвайки с упражнения за запознаване и разчупване на леда, участниците навлизат в темата чрез споделяне на своето разбиране за технология и чрез играта „Луди столове“. Целта на тези упражнения е да помогне на участниците да разберат важността на технологиите и голямото им разнообразие.

За да изследват темата по-сериозно, младите хора участват в упражнението „Изследване чрез театър“. Те трябва да си представят как въпросите, които разглеждат, оказват влияние върху живота на различни хора по света и да изиграят конкретни ситуации в кратки театрални представления. Подготвят сценките си в малки групи, а след представянето обсъждат заедно повдигнатите проблеми.

Изследвайки темата за технологиите, участниците се обединяват около 5 конкретни проблема, които да проучат по-внимателно:

•       Кибер тормоз;

•       Пристрастяване;

•       Загуба на идентичност;

•       Стрес;

•       Социални проблеми.

Младежите изследват тези проблеми в малки групи, като създават дървета на причините и следствията за всеки от тях.

В следващата стъпка на процеса на учене участниците търсят решения на проблемите, които са изследвали. Резултатите от дейностите, които те изпълняват, са представени в частта “GlobaLab в действие“.

Във финалния етап на процеса на учене всеки участник пише на лист хартия 5 малки действия, които ще изпълни след края на лабораторията. Ето някои от идеите на участниците:

„Да не съдя хората заради информация в социалните мрежи!"

„Да прекарвам повече време със семейството и приятелите си“

„Да използвам по-малко мобилния си телефон“

„Да бъда себе си“

„Да бъда по-търпелив/а“

„Да защитавам приятелите си“

На края участниците правят оценка на процеса с карти Диксит, като всеки участник избира и представя една карта, която описва неговите или нейните чувства, това, което е научила(а), положителни и отрицателни страни на лабораторията.

 

Резултатите:​

Според наблюденията на фасилитаторите, работили с младите хора, компетентност от основна важност за тях е критичното мислене. В началото на процеса участниците имат самочувствието, че имат ясно и широко разбиране по темата за технологиите. След всяка дейност обаче те откриват нови аспекти, перспективи и гледни точки по темата. Едновременно с това развиват любопитството и мотивацията си да анализират по-задълбочено темата, като винаги взимат предвид различни гледни точки.

Моменти от GlobaLab

Testimonials:

Имах възможността да се включа в този чудесен проект GlobaLab, да работя с чудесна група от млади хора и заедно с тях да научим много за глобалното гражданство. Едно от най-важните неща, които научих по време на този проект, беше важността да бъдем отговорни граждани и компетенциите, от които се нуждаем, за да сме такива. За себе си разбрах, че като човешко същество имам своята отговорност към глобалния свят. Научих, че не е достатъчно само да ни е грижа за планетата и обществото ни, а че трябва да сме активни, ангажирани, да правим нещо и да мотивираме другите около нас. Като фасилитатор научих, че когато работя с млади хора, трябва постоянно да ги мотивирам и подкрепям. Важно е да правим малки неща, за да постигнем голямо въздействие

Roxana Afrasiloaia, фасилитатор в местната глобална лаборатория в Испания

Please reload

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.