Ανοικτά Μάτια, Καρδιές και Ορίζοντες!

 

Στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες στη διεθνή εκπαίδευση του GlobaLab, η οποία έγινε στη Λιθουανία τον Μάιο του 2016, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μικρών δράσεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων που επέλεξαν. Μία ομάδα αποφάσισε να δημιουργήσει ένα βίντεο κλιπ διάρκειας ενός λεπτού που να παροτρύνει τους ανθρώπους να δώσουν προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και να γίνουν ενημερωμένοι σχετικά με αυτούς. Το κεντρικό μήνυμα του βίντεο κλιπ ήταν "Ανοιχτά μάτια, καρδιές και σύνορα!"

 

Μετά τη διεθνή κατάρτιση, το βίντεο κλιπ διαδόθηκε ευρέως μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.

Video clip:

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.