Информационен ден във Велико Търново

Инициативата:

 

Като част от процеса на учене в глобална лаборатория, посветена на движението на хора, участниците от Велико Търново решават да организират информационен ден по темата, като представят съществуващи възможности за учене и работа в чужбина, основно подкрепени от Европейския съюз (с фокус върху програмата „Еразъм +“). Информационният ден е планиран в сътрудничество с различни клубове в училището, както и с информационния център „Европа Директно“ във Велико Търново, който предоставя допълнителни информационни материали за възможности за мобилност. Информационният ден е организиран на територията на училището Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, в един от най-натоварените училищни коридори, където участниците подреждат маса с информационни материали. Основна цел на информационния ден е да се пребори със съществуващата нагласа, че съществуващите възможности за мобилност са достъпни единствено за „най-добрите“. Информационната маса е на позиция през целия ден (по време на сутрешната и следобедната смяна в училището), а участниците в глобалната лаборатория разпространяват материали сред връстниците си и говорят с тях движението на хора – по различни причини и в различни контексти. Всички налични информационни материали са разпространени и се предполага, че около 500 от всички 540 ученици в гимназията, са били достигнати чрез инициативата. Момиче с специално създадената за случая тениска GlobaLab е сред забавните елементи на кампанията.

Моменти от инициативата:

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.