top of page

Информационен ден във Велико Търново

Инициативата:

 

Като част от процеса на учене в глобална лаборатория, посветена на движението на хора, участниците от Велико Търново решават да организират информационен ден по темата, като представят съществуващи възможности за учене и работа в чужбина, основно подкрепени от Европейския съюз (с фокус върху програмата „Еразъм +“). Информационният ден е планиран в сътрудничество с различни клубове в училището, както и с информационния център „Европа Директно“ във Велико Търново, който предоставя допълнителни информационни материали за възможности за мобилност. Информационният ден е организиран на територията на училището Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, в един от най-натоварените училищни коридори, където участниците подреждат маса с информационни материали. Основна цел на информационния ден е да се пребори със съществуващата нагласа, че съществуващите възможности за мобилност са достъпни единствено за „най-добрите“. Информационната маса е на позиция през целия ден (по време на сутрешната и следобедната смяна в училището), а участниците в глобалната лаборатория разпространяват материали сред връстниците си и говорят с тях движението на хора – по различни причини и в различни контексти. Всички налични информационни материали са разпространени и се предполага, че около 500 от всички 540 ученици в гимназията, са били достигнати чрез инициативата. Момиче с специално създадената за случая тениска GlobaLab е сред забавните елементи на кампанията.

Моменти от инициативата:
bottom of page