top of page

Околна среда

Място:

Radviliškis, Šiauliai (Литва)

Дати:

 

октомври 2016 – март2017

Екип:

 

Ala Beliajeva

Nadežda Bessarab

Indrė Augutienė

 

Процесът на учене е подкрепен и от други учители в гимназия Radviliškis Gražinos

Участващи организации:

 

Училищен клуб „Толерантност“ на основно училище Radviliškis Gražinos

Гимназия Šiauliai “Santarvės”

Global Citizens’ Academy

Процесът на учене:

 

Процесът на учене включва поредица от обучителни дейности, насочени към изостряне на чувствителността на младите хора от основно училище Radviliškis Gražinos и гимназия Šiauliai „Santarvės“ по актуални глобални въпроси, както и към изграждане на техните способности към справяне с предизвикателствата на замърсяването на околната среда.

Процесът на учене започва със сплотяването на участниците от двете училища в една обща група и включването им в активни дейности, които да им позволят да се свържат със средата, която ги заобикаля.

Следващият етап от процеса на учене е инкорпориран в програмата на конференцията „Междукултурен диалог“, която се провежда в основно училище Radviliškis Gražinos. Чрез симулацията „Светът, в който живеем“ участниците са поставени в ситуация на живеещи на различни континенти хора и така имат възможността да проучат актуалните глобални реалности, свързани с равенство, справедливост, разпределяне на блага, достъп до храна и вода и др. В края на симулацията те дискутират и представят своите идеи за решения на различните глобални проблеми.

Следващата учебна дейност е организирана в малки групи, в които участниците имат възможността да разгледат по-задълбочено проблемите, свързани с околната среда, техните причини, следствия и възможни решения. В заключение те споделят своите виждания за положителните и отрицателните въздействия върху околната среда спрямо своето собствено поведение чрез създаването на персонални дървета на причините и последствията, използвайки техниката на стъклописа. Всички създадени по този начин персонални дървета на младите хора по-късно са изложени в основно училище Radviliškis Gražinos.

Процесът продължава паралелно в двете училища, като учениците от всяко едно от тях планират и изпълняват местни дейности, свързани с глобалните проблеми, свързани с околната среда.

В края двете групи се събират заедно и чрез креативни методи осмислят и споделят впечатления от цялостния процес на учене.

 

Резултатите:​

Процесът на учене в тази местна глобална лаборатория помага на участниците от двете училища да изградят различни компетенции по глобално гражданство и да възприемат по-активна роля в усилията за изграждане на един по-устойчив свят. Те се запознават по-добре с глобалните въпроси, свързани с околната среда, както и с тяхната свързаност с други глобални проблеми, общности и места в различни части на света. Младежите затвърждават и своята решителност към опазването на околната среда и устойчиво развитие. Развиват и креативността си, като изразяват своите мнения чрез различни артистични техники.

Процесът на учене в лабораторията помага на младите хора да доразвият своите умения за комуникация, сътрудничество и активно участие. Те оценяват положително възможността да работят в екип със своите връстници от различен град и по този начин да превъзмогнат притеснението си от комуникация и работа с младежи, които не са срещали досега.

Моменти от GlobaLab

Цитати:

Научих, че не трябва да се страхувам да общувам и да взаимодействам с деца от други градове.

Участник от местна глобална лаборатория в Литва

Когато попитах участниците дали им е харесала дейността, не чух „Да“ или „Не“. Видях вълнението в очите им и еднозначното клатене на глави, с което изразяваха своето вълнение от процеса на учене.

Фасилитатор от местна глобална лаборатория в Литва

Please reload

bottom of page