Околна среда

Място:

Radviliškis, Šiauliai (Литва)

Дати:

 

октомври 2016 – март2017

Екип:

 

Ala Beliajeva

Nadežda Bessarab

Indrė Augutienė

 

Процесът на учене е подкрепен и от други учители в гимназия Radviliškis Gražinos

Участващи организации:

 

Училищен клуб „Толерантност“ на основно училище Radviliškis Gražinos

Гимназия Šiauliai “Santarvės”

Global Citizens’ Academy

Процесът на учене:

 

Процесът на учене включва поредица от обучителни дейности, насочени към изостряне на чувствителността на младите хора от основно училище Radviliškis Gražinos и гимназия Šiauliai „Santarvės“ по актуални глобални въпроси, както и към изграждане на техните способности към справяне с предизвикателствата на замърсяването на околната среда.

Процесът на учене започва със сплотяването на участниците от двете училища в една обща група и включването им в активни дейности, които да им позволят да се свържат със средата, която ги заобикаля.

Следващият етап от процеса на учене е инкорпориран в програмата на конференцията „Междукултурен диалог“, която се провежда в основно училище Radviliškis Gražinos. Чрез симулацията „Светът, в който живеем“ участниците са поставени в ситуация на живеещи на различни континенти хора и така имат възможността да проучат актуалните глобални реалности, свързани с равенство, справедливост, разпределяне на блага, достъп до храна и вода и др. В края на симулацията те дискутират и представят своите идеи за решения на различните глобални проблеми.

Следващата учебна дейност е организирана в малки групи, в които участниците имат възможността да разгледат по-задълбочено проблемите, свързани с околната среда, техните причини, следствия и възможни решения. В заключение те споделят своите виждания за положителните и отрицателните въздействия върху околната среда спрямо своето собствено поведение чрез създаването на персонални дървета на причините и последствията, използвайки техниката на стъклописа. Всички създадени по този начин персонални дървета на младите хора по-късно са изложени в основно училище Radviliškis Gražinos.

Процесът продължава паралелно в двете училища, като учениците от всяко едно от тях планират и изпълняват местни дейности, свързани с глобалните проблеми, свързани с околната среда.

В края двете групи се събират заедно и чрез креативни методи осмислят и споделят впечатления от цялостния процес на учене.

 

Резултатите:​

Процесът на учене в тази местна глобална лаборатория помага на участниците от двете училища да изградят различни компетенции по глобално гражданство и да възприемат по-активна роля в усилията за изграждане на един по-устойчив свят. Те се запознават по-добре с глобалните въпроси, свързани с околната среда, както и с тяхната свързаност с други глобални проблеми, общности и места в различни части на света. Младежите затвърждават и своята решителност към опазването на околната среда и устойчиво развитие. Развиват и креативността си, като изразяват своите мнения чрез различни артистични техники.

Процесът на учене в лабораторията помага на младите хора да доразвият своите умения за комуникация, сътрудничество и активно участие. Те оценяват положително възможността да работят в екип със своите връстници от различен град и по този начин да превъзмогнат притеснението си от комуникация и работа с младежи, които не са срещали досега.

Моменти от GlobaLab

Цитати:

Научих, че не трябва да се страхувам да общувам и да взаимодействам с деца от други градове.

Участник от местна глобална лаборатория в Литва

Когато попитах участниците дали им е харесала дейността, не чух „Да“ или „Не“. Видях вълнението в очите им и еднозначното клатене на глави, с което изразяваха своето вълнение от процеса на учене.

Фасилитатор от местна глобална лаборатория в Литва

Please reload

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.