top of page

Съвети за обучители и фасилитатори с желание да водят процеси по глобално образование

Имате желание да водите глобална лаборатория с млади хора? Ето някои съвети за успешно планиране и изпълнение на една глобална лаборатория. Те са базирани на опита на партньорите в проекта GlobaLab.

Ако решите да организирате глобална лаборатория като дългосрочен процес на учене, опитайте се да поддържате групата от млади хора, които участват в различните дейности, непроменена. Това ще позволи да ги включите в по-дълбочинно изучаване на избраните глобални въпроси и въобще по-ефективно изграждане на техните компетенции за глобално гражданство.

Позволете на младите хора да осъзнаят сложността на различните глобални теми (околна среда, технологии, движение на хора, вещи) и различните въпроси, свързани с тях, като им помогнете да ги разгледат през различни ъгли. Многопластовата природа на различните упражнения, включени в публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“ ще ви помогнат.

Поддържайте връзка с младежите по време на планирането и реализирането на техните инициативи (стъпка 5), ако те се случват вън от основния процес на учене. Това ще им помогне да са фокусирани и ще подпомогне мотивацията им за действие.

Мотивирайте младежите да използват широк кръг от източници на информация, когато проучват различните глобални въпроси (стъпка 3), включително такива на чужди езици. Това ще им помогне да изградят по-широко разбиране за въпросите, които изследват.

Обърнете внимание на упражненията за изграждане на група и групова динамика по време на процеса на учене. Успешна работа в екип ще помогне на младите хора да учат по-ефективно, както и да планират и изпълняват свои инициативи.

Опитвайте се да правите ясни връзки между темите на GlobaLab, свързаните с тях глобални въпроси и ежедневието на младите хора, с които работите. Това ще им помогне да осъзнаят своята отговорност и да засилят мотивацията си към решаването на различни глобални проблеми.

Спектърът от теми и въпроси на глобалното гражданство е много широк и никой не може да е експерт във всички. В случай че участниците ви задават въпроси, за отговорите на които не сте напълно сигурно, направете свое проучване и обсъдете резултатите заедно с тях.

Младите хора може да се сблъскат с различни предизвикателства в опитите си да превъзмогнат устойчиви стереотипи или в опитите си да достигнат до голям кръг от хора в своите инициативи. Преминаването през подобни предизвикателства в дългосрочен план подпомага личностното развитие на младежите и заздравява компетенциите им относно работа в екип, взимане на решения, трансформиране на конфликти и поемане на отговорност.

Please reload

bottom of page