Ώρα της Γης στο Radviliškis

Στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας που αφορούσε το θέμα Περιβάλλον, οι συμμετέχοντες από το σχολικό σωματείο "Tolerance" του δημοτικού σχολείου Radviliškis Gražinos αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην παγκόσμια εκστρατεία Earth Hour και να ενθαρρύνουν την κοινότητά τους να συμμετάσχει σε αυτήν. Προετοιμάζουν και μοίρασαν ενημερωτικό υλικό στην τοπική τους κοινότητα, καλώντας τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην Ώρα της Γης.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, οι νέοι παρατηρούσαν εάν η εκστρατεία ενημέρωσης τους όντως δούλευε. Παρατηρώντας τα σπίτια στα οποία διανεμήθηκε το ενημερωτικό υλικό, υπολόγισαν ότι από το 40% έως το 100% των κατοίκων συμμετείχαν στην εκστρατεία και έσβησαν τα φώτα για μία ώρα.

Στιγμές από τη δράση

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.