top of page

Семинар за разпространение в България

Място:
София (България)
Дати:

13 май 2017

Екип:

Владислав Петков

Емил Методиев

Боряна Кръстева

Включени организации:

Сдружени „Про евреопейска мрежа“, София

Фондация С.Е.Г.А., София

Процесът на учене:

 

Семинарът за разпространение на резултатите от проекта GlobaLab в България събира 25 души от цялата страна, включително от някои далечни места като Варна и Бургас. Около половината от групата се състои от учители в сферата на формалното образование, а другата половина – младежки лидери и представители на граждански организации. Семинарът се организира в сътрудничество с Фондация С.Е.Г.А. като 2-дневно събитие, като един пълен ден (13-ти май) е посветен на проекта GlobaLab, а друг (14 май) – на проекта Map Your Meal на Фондация С.Е.Г.А. Синергията между двата проекта за глобално образование носи добавена стойност към обучителния процес.

Семинарът за разпространение GlobaLab следва структурата на 6-стъпковия подход към глобално гражданство, като едновременно с това представя различни части и упражнения от публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“.

В началото участниците се запознават с концепцията за глобално гражданство чрез упражнението „Какво е глобален гражданин“ (модул „Технологии“). След това е представен самият 6-стъпков процес, последван от представяне на образователната рамка за глобално гражданство GlobaLab чрез упражнението „Раницата на глобалния гражданин“ (модул „Вещи“).

След това семинарът продължава с представяне и преживяване на упражнения за различните стъпки от 6-стъпковия процес:

Стъпка 1: „Личен инвентар“ (модул „Вещи“)

Стъпка 2: „Избор на въпрос“ (модул „Движение на хора“)

Стъпка 3: „Изследване чрез театър“ (модул „Технологии“)

Стъпка 4: Участниците се разделени в групи, като са им дадени копия от публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Групите имат за задача да прегледат различни упражнения, свързани със Стъпка 4. В голяма група участниците представят своите впечатления от прегледаните упражнения от различните модули.

Стъпка 5: Обучителният екип представя добри практики от различните инициативи, които са изпълнени в местните глобални лаборатории от млади хора (виж следващата част на тази публикация).

Стъпка 6: „Раницата на глобалния гражданин – 2 част“ (модул „Вещи“), „Тихата стена“ (модул „Движение на хора“)

 

Резултатите:​

Семинарът за разпространение е оценен чрез следните постижения:

  1. Да изгради представа за образователната рамка с компетенции, които глобалното образование цели да развие сред младите хора – над 85% от участниците смятат, че това е „постигнато“ или „напълно постигнато“;

  2. Да представи иновативен модел за дългосрочно учене, основан на шест стъпки към глобално гражданство – над 90% от участниците смятат, че това е „постигнато“ или „напълно постигнато“;

  3. Да представи практически образователни методи и конкретни добри практики в работа с млади хора по глобално образование – 100% от участниците смятат, че това е „постигнато“ или „напълно постигнато“;

  4. Да изостри чувствителността за важността на работа с младите хора по въпросите за глобално образование – над 90% от участниците смятат, че това е „постигнато“ или „напълно постигнато“;

Участниците оценяват положително също създадените мрежи и контакти, ученето от други членове на групата и практическия опит, придобит в рамките на семинара.

Моменти от семинара

Цитати:

Обогатителна информация, иновативна методика и добро представяне

Участник в семинара за разпространение в София, от анонимни форми за обратна връзка

Впечатлени сме от начина на представяне на глобалното образование

Участник в семинара за разпространение в София, от анонимни форми за обратна връзка

Отново интересно, полезно, няколко стъпки преди другите

Участник в семинара за разпространение в София, от анонимни форми за обратна връзка

Please reload

bottom of page