Семинар за разпространение в България

Място:
София (България)
Дати:

13 май 2017

Екип:

Владислав Петков

Емил Методиев

Боряна Кръстева

Включени организации:

Сдружени „Про евреопейска мрежа“, София

Фондация С.Е.Г.А., София

Процесът на учене:

 

Семинарът за разпространение на резултатите от проекта GlobaLab в България събира 25 души от цялата страна, включително от някои далечни места като Варна и Бургас. Около половината от групата се състои от учители в сферата на формалното образование, а другата половина – младежки лидери и представители на граждански организации. Семинарът се организира в сътрудничество с Фондация С.Е.Г.А. като 2-дневно събитие, като един пълен ден (13-ти май) е посветен на проекта GlobaLab, а друг (14 май) – на проекта Map Your Meal на Фондация С.Е.Г.А. Синергията между двата проекта за глобално образование носи добавена стойност към обучителния процес.

Семинарът за разпространение GlobaLab следва структурата на 6-стъпковия подход към глобално гражданство, като едновременно с това представя различни части и упражнения от публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“.

В началото участниците се запознават с концепцията за глобално гражданство чрез упражнението „Какво е глобален гражданин“ (модул „Технологии“). След това е представен самият 6-стъпков процес, последван от представяне на образователната рамка за глобално гражданство GlobaLab чрез упражнението „Раницата на глобалния гражданин“ (модул „Вещи“).

След това семинарът продължава с представяне и преживяване на упражнения за различните стъпки от 6-стъпковия процес:

Стъпка 1: „Личен инвентар“ (модул „Вещи“)

Стъпка 2: „Избор на въпрос“ (модул „Движение на хора“)

Стъпка 3: „Изследване чрез театър“ (модул „Технологии“)

Стъпка 4: Участниците се разделени в групи, като са им дадени копия от публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Групите имат за задача да прегледат различни упражнения, свързани със Стъпка 4. В голяма група участниците представят своите впечатления от прегледаните упражнения от различните модули.

Стъпка 5: Обучителният екип представя добри практики от различните инициативи, които са изпълнени в местните глобални лаборатории от млади хора (виж следващата част на тази публикация).

Стъпка 6: „Раницата на глобалния гражданин – 2 част“ (модул „Вещи“), „Тихата стена“ (модул „Движение на хора“)

 

Резултатите:​

Семинарът за разпространение е оценен чрез следните постижения:

  1. Да изгради представа за образователната рамка с компетенции, които глобалното образование цели да развие сред младите хора – над 85% от участниците смятат, че това е „постигнато“ или „напълно постигнато“;

  2. Да представи иновативен модел за дългосрочно учене, основан на шест стъпки към глобално гражданство – над 90% от участниците смятат, че това е „постигнато“ или „напълно постигнато“;

  3. Да представи практически образователни методи и конкретни добри практики в работа с млади хора по глобално образование – 100% от участниците смятат, че това е „постигнато“ или „напълно постигнато“;

  4. Да изостри чувствителността за важността на работа с младите хора по въпросите за глобално образование – над 90% от участниците смятат, че това е „постигнато“ или „напълно постигнато“;

Участниците оценяват положително също създадените мрежи и контакти, ученето от други членове на групата и практическия опит, придобит в рамките на семинара.

Моменти от семинара

Цитати:

Обогатителна информация, иновативна методика и добро представяне

Участник в семинара за разпространение в София, от анонимни форми за обратна връзка

Впечатлени сме от начина на представяне на глобалното образование

Участник в семинара за разпространение в София, от анонимни форми за обратна връзка

Отново интересно, полезно, няколко стъпки преди другите

Участник в семинара за разпространение в София, от анонимни форми за обратна връзка

Please reload

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.