Международно обучение за младежки лидери и обучители GlobaLab

Процесът на учене:

 

Международното обучение GlobaLab въвлива 20 младежки лидери и обучители от 4 държави: Литва, България, Кипър и Испания. То е пространство, което дава възможност на участниците:

  • Да се запознаят с философията на проекта GlobaLab и с 6-стъпковия подход към глобално гражданство;

  • Да изпробват разработените обучителни модули за изграждане на компетенции за глобално гражданство сред млади хора;

  • Да се научат да използват различни упражнения и методи за работа с млади хора на местно ниво;

  • Да се запознаят с нови хора, да изградят партньорства и да учат в забавна и междукултурна среда.

Програмата на 6-дневното международно обучение е изградена така, че участниците не само да се запознаят с темите в проекта GlobaLab, но и да преживеят сами процес на учене, основан на 6-стъпковия подход към глобално гражданство, като същевременно подобряват уменията си за фасилитация. Това е необходимо, за да се подкрепят уменията и мотивацията им да участват в планирането и изпълнението на местните глобални лаборатории в четирите държави като следващ етап на проекта.

Обучението включва обучителни сесии, в които екипът от обучители въвлича участниците в изследване на концепцията за глобално гражданство, тестване на образователната рамка с компетенции за глобално гражданство и в изпробване на упражнения от различните обучителни модули в публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Наред с това участниците имат възможност да влязат в ролята на обучители и фасилитатори и да водят кратки обучителни процеси. Те са разделени в малки групи и получават обучителните модули „Околна среда“ и „Вещи“ със задачата да подготвят кратки обучителни сесии, ползвайки някои от упражненията в модулите. Част от групите имат възможност да тестват сесиите си, като работят директно с млади хора от училище Simonas Daukantas в Каунас. Други групи тестваха своите сесии в рамките на обучението със своите връстници.

В края на обучението участниците имаха възможността да планират и направят малки инициативи, насочени към глобалните проблеми, които изследват.

Резултатите:​

Международното обучение GlobaLab помага на участниците да се запознаят в детайли с концепцията за глобално гражданство, различните глобални въпроси и различните перспективи, от които последните могат да се разглеждат. Те добиват и кураж да бъдат по-активни в сферата на глобалното гражданство, стават по-уверени и мотивирани да подобряват собствените си компетенции в тази насока. Наред с това много участници споделят, че виждат подобрение в компетенциите си, необходими им за работа в екип. Участниците всеобщо виждат ползата от запознаването с нови образователни методи и упражнения за работа с млади хора, както и откриването на нови начини за използване на методологии, с които са били запознати преди обучението.

Участващи организации:

 

Global Citizens’ Academy, Литва

Сдружение „Про европейска мрежа“, България
Cazalla Intercultural, Испания

Future Worlds Center, Кипър

Място:
 
Kaunas, Byliškės (Литва)
Дати:

21-26 май 2016

Екип:

Indrė Augutienė

Aga Byrczek

Владислав Петков

Моменти от международното обучение GlobaLab 

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 5

Ден 6

Избрано от цялото обучение

Имах възможността да се запозная в дълбочина с концепцията за глобално образование. Трябваше да изпълня някои трудни задачи, които бяха отвъд зоната ми на комфорт, докато интеракциите ми с другите ми помогна да науча повече за себе си

Участник в международното обучение GlobaLab

Научих много за подхода на работа в глобалното образование, както и различни начини за работа, осмисляне, оценка, как да бъдем креативни. (Участник в международното обучение

Участник в международното обучение GlobaLab

Please reload

Цитати

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.