top of page

Международно обучение за младежки лидери и обучители GlobaLab

Процесът на учене:

 

Международното обучение GlobaLab въвлива 20 младежки лидери и обучители от 4 държави: Литва, България, Кипър и Испания. То е пространство, което дава възможност на участниците:

  • Да се запознаят с философията на проекта GlobaLab и с 6-стъпковия подход към глобално гражданство;

  • Да изпробват разработените обучителни модули за изграждане на компетенции за глобално гражданство сред млади хора;

  • Да се научат да използват различни упражнения и методи за работа с млади хора на местно ниво;

  • Да се запознаят с нови хора, да изградят партньорства и да учат в забавна и междукултурна среда.

Програмата на 6-дневното международно обучение е изградена така, че участниците не само да се запознаят с темите в проекта GlobaLab, но и да преживеят сами процес на учене, основан на 6-стъпковия подход към глобално гражданство, като същевременно подобряват уменията си за фасилитация. Това е необходимо, за да се подкрепят уменията и мотивацията им да участват в планирането и изпълнението на местните глобални лаборатории в четирите държави като следващ етап на проекта.

Обучението включва обучителни сесии, в които екипът от обучители въвлича участниците в изследване на концепцията за глобално гражданство, тестване на образователната рамка с компетенции за глобално гражданство и в изпробване на упражнения от различните обучителни модули в публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Наред с това участниците имат възможност да влязат в ролята на обучители и фасилитатори и да водят кратки обучителни процеси. Те са разделени в малки групи и получават обучителните модули „Околна среда“ и „Вещи“ със задачата да подготвят кратки обучителни сесии, ползвайки някои от упражненията в модулите. Част от групите имат възможност да тестват сесиите си, като работят директно с млади хора от училище Simonas Daukantas в Каунас. Други групи тестваха своите сесии в рамките на обучението със своите връстници.

В края на обучението участниците имаха възможността да планират и направят малки инициативи, насочени към глобалните проблеми, които изследват.

Резултатите:​

Международното обучение GlobaLab помага на участниците да се запознаят в детайли с концепцията за глобално гражданство, различните глобални въпроси и различните перспективи, от които последните могат да се разглеждат. Те добиват и кураж да бъдат по-активни в сферата на глобалното гражданство, стават по-уверени и мотивирани да подобряват собствените си компетенции в тази насока. Наред с това много участници споделят, че виждат подобрение в компетенциите си, необходими им за работа в екип. Участниците всеобщо виждат ползата от запознаването с нови образователни методи и упражнения за работа с млади хора, както и откриването на нови начини за използване на методологии, с които са били запознати преди обучението.

Участващи организации:

 

Global Citizens’ Academy, Литва

Сдружение „Про европейска мрежа“, България
Cazalla Intercultural, Испания

Future Worlds Center, Кипър

Място:
 
Kaunas, Byliškės (Литва)
Дати:

21-26 май 2016

Екип:

Indrė Augutienė

Aga Byrczek

Владислав Петков

Моменти от международното обучение GlobaLab 

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 5

Ден 6

Избрано от цялото обучение

Имах възможността да се запозная в дълбочина с концепцията за глобално образование. Трябваше да изпълня някои трудни задачи, които бяха отвъд зоната ми на комфорт, докато интеракциите ми с другите ми помогна да науча повече за себе си

Участник в международното обучение GlobaLab

Научих много за подхода на работа в глобалното образование, както и различни начини за работа, осмисляне, оценка, как да бъдем креативни. (Участник в международното обучение

Участник в международното обучение GlobaLab

Please reload

Цитати

bottom of page