top of page

GlobaLab tarptautiniai mokymai jaunimo darbuotojams, jaunimo lyderiams ir neformaliojo švietimo mokytojams

Mokymo(si) procesas:

 

GlobaLab tarptautiniai mokymai bendrai veiklai suvienijo 20 dalyvių iš 4 ES šalių: Lietuvos, Bulgarijos, Kipro ir Ispanijos. Tai buvo erdvė, kurioje dalyviai:

  • Turėjo galimybę susipažinti su projekto „Six Steps to Global Citizenship“ filosofija, globalaus pilietiškumo samprata ir šešių žingsnių globalaus pilietiškumo ugdymo modeliu;

  • Išbandė projekto „Six Steps to Global Citizenship“ metu sukurtus naujus mokymo modulius jaunų žmonių globaliojo pilietiškumo kompetencijoms plėtoti;

  • Išmoko taikyti naujus metodus ir priemones darbe su jaunimu;

  • Turėjo galimybę mokytis ir dirbti tarpkultūrinėje erdvėje.

Šešių dienų trukmės tarptautinių mokymų programa buvo suplanuota taip, kad mokymų dalyviai ne tik geriau suprastų projekto „Six Steps to Global Citizenship“ tematines sritis, bet ir patys išbandytų šešių žingsnių globalaus pilietiškumo ugdymo procesą bei patobulintų savo kaip mokymo(si) proceso moderatorių kompetencijas. Tai buvo būtina, siekiant užtikrinti sėkmingą mokymų dalyvių įsitraukimą ir dalyvavimą tolimesnėse projekto veiklose kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje.

Tarptautinių mokymų metu jų dalyviai turėjo galimybę giliau susipažinti su globalaus pilietiškumo pamatinėmis nuostatomis, išbandyti GlobaLab projekto partnerių parengtą globaliojo pilietiškumo kompetencijų modelį ir įvairius neformaliojo ugdymo metodus joms plėtoti. Mokymų metu dalyviams taip pat buvo suteikti galimybė patiems suplanuoti ir pravesti trumpus globaliojo pilietiškumo užsiemimus, naudojantis metodiniame leidinyje “Šeši žingsniai ir Tu – pasaulio pilietis! Vadovas dirbantiems su jaunimu“ pristatomais globaliojo pilietiškumo ugdymo moduliais. Dalyviai buvo suskirstyti į mažas grupeles. Grupės, kurios gavo modulį „Aplinka“, vedė užsiėmimus jaunimui Kauno Simono Daukanto progimnazijoje. Grupės, kurios gavo modulį „Daiktai“, vedė užsiėmimus kitiems tarptautinių mokymų dalyviams.

Siekiant, kad mokymų dalyviai išbandytų visus 6 žingsnių globaliojo pilietiškumo ugdymo mokymosi proceso žingsnius, mokymų pabaigoje jiems taip pat buvo sudarytos galimybės suplanuoti ir įgyvendinti nedideles pilietines iniciatyvas, atkreipiančias dėmesį į mokymų metu nagrinėtas globalias problemas.

Rezultatai, dalyvių pasiekimai:​

GlobaLab tarptautinių mokymų dalyviai jų metu geriau suprato pagrindines globaliojo pilietiškumo nuostatas, susipažino su įvairiomis globaliomis problemos, geriau suvokė jų kompleksiškumą ir daugialypiškumą. Mokymų metu dalyviai taip pat įgavo daugiau drąsos, pasitikėjimo ir motyvacijos imtis aktyvios globaliojo pilietiškumo ugdymo veiklos. Dauguma dalyvių anoniminėse mokymų vertinimo anketose taip pat nurodė, kad mokymai padėjo jiems sustiprinti kompetencijas, kurios reikalingos dirbti komandoje ir siekti bendro tikslo.

Reikšminga mokymų dalyvių dalis taip pat nurodė, kad mokymų metu jie išmoko taikyti naujus mokymo(si) metodus darbe su jaunimu, o taip pat išmoko jau žinomų metodų naujų pritaikymo būdų.

Organizacijos:

 

Pasaulio piliečių akademija, Lietuva

Pro European Network, Bulgarija
Cazalla Intercultural, Ispanija

Future Worlds Center, Kipras

Vieta:
 
Kaunas, Byliškės
Laikotarpis:

2016 m. gegužės 21-26 d.

Komanda:

Indrė Augutienė

Aga Byrczek

Vladislav Petkov

Mokymų akirmirkos

Day 1

Day 2

Day 3

Day 5

Day 6

Summary of the whole training

Dalyvių atsiliepimai:

Kiekvienas dalyvis – atvira knyga. Bendraujant supranti, kad mus jungia bendražmogiškos vertybės ir panašios problemos. Ir spręsti jas lengviau kartu, kaip ir dirbti grupėse.

GlobaLab tarptautinių mokymų dalyvė

Aš įgavau daugiau patirties, kaip globalaus švietimo temas praktiškai pateikti vaikams, kad jiems tai būtų įdomu patiems, kad veiklos nebūtų “nuleistos iš viršaus”, o sugalvotos jų pačių. Šešių žingsnių programa sudėliojo veiksmų eigą į aiškesnę grandinę.

GlobaLab tarptautinių mokymų dalyvė

Please reload

bottom of page