Вещи

Място:

Варна, България

Дати:

февруари – май 2017

Екип:

Нина Гаджева

Участващи организации:

Клуб „Млад предприемач“ към Студентски съвет на Икономически университет, Варна

Търговска гимназия „Г. С. Раковски“, Варна

Сдружение „Про европейска мрежа“, София

Процесът на учене:

 

Процесът на учене в тази лаборатория е организиран под формата на извънкласни дейности с ученици от Търговска гимназия „Г. С. Раковски“, Варна. Решено е, че промяната на средата и извършването на дейностите извън училищната обстановка ще подпомогне процеса и ще повиши вниманието и мотивацията на участниците, поради което дейностите се извършват в сградата на Икономически университет, Варна. Участниците се записват в лабораторията доброволно и са от различни класове на училището, като формират група от 16 души, която остава сравнително постоянна по време на процеса. Групата избира темата за вещите и се впуска в едно пътешествие, фасилитирано главно от Нина Гаджева, младежки лидер и участник в международното обучение на GlobaLab.

Процесът на учене е конструиран на базата на главата „Вещи“ в публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Той следва 6-стъпковия подход към глобално гражданство, като се използват следните упражнения, които покриват всяка от шестте стъпки:

Стъпка 1: „Лични връзки“, „Мрежата“ и „Раница на глобалния гражданин“;

Стъпка 2: „Разширени хоризонти“ и „Музикални столове“;

Стъпка 3: „Достъп до блага“, „Добър шеф, лош шеф“ и „Карта на въздействието“;

Стъпка 4: „Народна топка“ и „Кампания“;

Стъпка 6: „Раница на глобалния гражданин“ и „Метафорично обобщение“.

При необходимост се правят малки адаптации на упражненията в отговор на нуждите и интересите на групата, но по своята същност те са изпълнявани така, както са описани в наръчника GlobaLab. В голямата тема за вещите основният въпрос, който участниците избират и изследват по-внимателно, е този за отговорното потребление. Наред с упражненията от наръчника, фасилитаторът кани и местен производител на био шоколад, който разказва на участниците за процеса на производство на шоколад.

 

Резултатите:​

Участниците в тази глобална лаборатория подобряват комуникационните и презентационните си умения. Техните компетенции, свързани с лидерство и работа в екип също се развиват осезаемо в рамките на процеса. През цялата лаборатория и особено във връзка със стъпка 3 участниците подобряват уменията си да работят с различни източници на информация и особено такива на различни езици. Креативното и иновативно мислене се подобрява сред много от младежите. Всички тези компетенции се развиват наред със специфични познания и чувствителност във връзка с глобалните въпроси и особено тези, пряко свързани с темата за вещите и отговорното потребление. 

Фасилитаторът оценява своя собствен опит като много обогатяващ. Предизвикателствата, свързани с изграждането на работеща група от млади хора и установяването на подкрепяща среда за работа и учене, както и предоставянето на информация по интерактивен и интересен начин, са сред стимулите, които й помагат да усъвършенства своите компетенции в рамките на процеса, особено тези, свързани с лидерство.

Моменти от GlobaLab

Testimonials:

Глобалната лаборатория ме накара да осъзная поведението си като гражданин, пълноценна част от обществото, който е редно да се замисля за това какво, колко и как потребява, имайки предвид отпечатъка, който оставя след себе си. Работният процес се осъществяваше в изключително приятелска атмосфера, въпреки че от начало не се познавахме с всички участници. Това ме провокира да комуникирам по-активно точно с тези хора, добивайки нови контакти.  Доволна съм, че се включих в проекта, защото той ми позволи да натрупам много нови знания и да надградя уменията си за работа в екип и за презентиране. Другата хубава черта на глобалната лаборатория беше, че срещите ни се организираха във Варна и не трябваше да пътувам до други градове, за да съм част от обучението

Деница Ангелова, участник в местната глобална лаборатория във Варна

Серията от обучения „GlobaLab“ ми бяха изключително полезни, защото ми представиха една по-различна гледна точка за икономиката като цяло. Научих, че цените не зависят само от търсенето и предлагането и, че не винаги ниската цена е правилният мотиватор за покупка. Дейностите, които провеждахме бяха интересни и ни помагаха да опознаем производствената верига на стоките по един различен начин от този описан в учебниците ни. Срещата с предприемач, ориентирал дейността си изцяло около производството и продажбата на десерти от БИО съставки беше интересна и ни показа, че дори в България можеш да бъдеш отговорен производител и потребител.“

Кристиян Команчев, участник в местната глобална лаборатория във Варна

Учениците ми задаваха изключително интересни въпроси, които показаха, че темата на отговорното потребление и производството на продуктите наистина им е повлияла. Радвам се, че младежите се замислят за това как се произвеждат предметите и храните, които те ежедневно използват. Мисля че, всеки от тях е осъзнал нуждата и ползите от това да потребяват точно толкова, отколкото имат нужда

Анелия Боланд, предприемач и прозводител на био шоколадови десерти, гост-лектор в местната глобална лаборатория във Варна

Please reload

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.