top of page

Вещи

Място:

Варна, България

Дати:

февруари – май 2017

Екип:

Нина Гаджева

Участващи организации:

Клуб „Млад предприемач“ към Студентски съвет на Икономически университет, Варна

Търговска гимназия „Г. С. Раковски“, Варна

Сдружение „Про европейска мрежа“, София

Процесът на учене:

 

Процесът на учене в тази лаборатория е организиран под формата на извънкласни дейности с ученици от Търговска гимназия „Г. С. Раковски“, Варна. Решено е, че промяната на средата и извършването на дейностите извън училищната обстановка ще подпомогне процеса и ще повиши вниманието и мотивацията на участниците, поради което дейностите се извършват в сградата на Икономически университет, Варна. Участниците се записват в лабораторията доброволно и са от различни класове на училището, като формират група от 16 души, която остава сравнително постоянна по време на процеса. Групата избира темата за вещите и се впуска в едно пътешествие, фасилитирано главно от Нина Гаджева, младежки лидер и участник в международното обучение на GlobaLab.

Процесът на учене е конструиран на базата на главата „Вещи“ в публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“. Той следва 6-стъпковия подход към глобално гражданство, като се използват следните упражнения, които покриват всяка от шестте стъпки:

Стъпка 1: „Лични връзки“, „Мрежата“ и „Раница на глобалния гражданин“;

Стъпка 2: „Разширени хоризонти“ и „Музикални столове“;

Стъпка 3: „Достъп до блага“, „Добър шеф, лош шеф“ и „Карта на въздействието“;

Стъпка 4: „Народна топка“ и „Кампания“;

Стъпка 6: „Раница на глобалния гражданин“ и „Метафорично обобщение“.

При необходимост се правят малки адаптации на упражненията в отговор на нуждите и интересите на групата, но по своята същност те са изпълнявани така, както са описани в наръчника GlobaLab. В голямата тема за вещите основният въпрос, който участниците избират и изследват по-внимателно, е този за отговорното потребление. Наред с упражненията от наръчника, фасилитаторът кани и местен производител на био шоколад, който разказва на участниците за процеса на производство на шоколад.

 

Резултатите:​

Участниците в тази глобална лаборатория подобряват комуникационните и презентационните си умения. Техните компетенции, свързани с лидерство и работа в екип също се развиват осезаемо в рамките на процеса. През цялата лаборатория и особено във връзка със стъпка 3 участниците подобряват уменията си да работят с различни източници на информация и особено такива на различни езици. Креативното и иновативно мислене се подобрява сред много от младежите. Всички тези компетенции се развиват наред със специфични познания и чувствителност във връзка с глобалните въпроси и особено тези, пряко свързани с темата за вещите и отговорното потребление. 

Фасилитаторът оценява своя собствен опит като много обогатяващ. Предизвикателствата, свързани с изграждането на работеща група от млади хора и установяването на подкрепяща среда за работа и учене, както и предоставянето на информация по интерактивен и интересен начин, са сред стимулите, които й помагат да усъвършенства своите компетенции в рамките на процеса, особено тези, свързани с лидерство.

Моменти от GlobaLab

Testimonials:

Глобалната лаборатория ме накара да осъзная поведението си като гражданин, пълноценна част от обществото, който е редно да се замисля за това какво, колко и как потребява, имайки предвид отпечатъка, който оставя след себе си. Работният процес се осъществяваше в изключително приятелска атмосфера, въпреки че от начало не се познавахме с всички участници. Това ме провокира да комуникирам по-активно точно с тези хора, добивайки нови контакти.  Доволна съм, че се включих в проекта, защото той ми позволи да натрупам много нови знания и да надградя уменията си за работа в екип и за презентиране. Другата хубава черта на глобалната лаборатория беше, че срещите ни се организираха във Варна и не трябваше да пътувам до други градове, за да съм част от обучението

Деница Ангелова, участник в местната глобална лаборатория във Варна

Серията от обучения „GlobaLab“ ми бяха изключително полезни, защото ми представиха една по-различна гледна точка за икономиката като цяло. Научих, че цените не зависят само от търсенето и предлагането и, че не винаги ниската цена е правилният мотиватор за покупка. Дейностите, които провеждахме бяха интересни и ни помагаха да опознаем производствената верига на стоките по един различен начин от този описан в учебниците ни. Срещата с предприемач, ориентирал дейността си изцяло около производството и продажбата на десерти от БИО съставки беше интересна и ни показа, че дори в България можеш да бъдеш отговорен производител и потребител.“

Кристиян Команчев, участник в местната глобална лаборатория във Варна

Учениците ми задаваха изключително интересни въпроси, които показаха, че темата на отговорното потребление и производството на продуктите наистина им е повлияла. Радвам се, че младежите се замислят за това как се произвеждат предметите и храните, които те ежедневно използват. Мисля че, всеки от тях е осъзнал нуждата и ползите от това да потребяват точно толкова, отколкото имат нужда

Анелия Боланд, предприемач и прозводител на био шоколадови десерти, гост-лектор в местната глобална лаборатория във Варна

Please reload

bottom of page