top of page

Движение на хора

Място:

Lorca (Испания)​

Дати:

27-28 януари 2017

Екип:

Roxana Afrasiloaia

Tea Stanic

Участващи организации:

 

I.E.S.O. PEDANÍAS ALTAS, La Paca

Cazalla Intercultural, Lorca

Процесът на учене:

 

Лабораторията с млади хора от La Paca е планирана за два пълни дни. По време на първия ден младежите са въвлечени в упражнения за опознаване и изграждане на група. След това те започват да разглеждат темата за движението на хора, като за целта фасилитаторите използваъ упражненията „Бинго на движението“, „Къде бихте искали да пътувате“ и „Котка и мишка“ от публикацията „Шест стъпки към глобално гражданство. Наръчник за младежки лидери и обучители“.

Вечерта участниците се включват заедно в упражнение по междукултурно готвене. Те имат продукти от различни части на света, за които трябва да помислят какъв път са изминали и как се използват в кухните на различните култури по света. След това младежите се разделят в малки групи и готвят различни ястия от продуктите, които имат.

Следващият ден започва с упражнението „Избор на въпрос“. Участниците формират 5 групи около всеки от избраните от тях въпроси и трябва да създадат първата страница на вестник, посветена на съответния въпрос, свързан с темата за движението на хора („Първа страница“). След това младежите напускат семинарната зала за упражнението „Интервю“, като имат за задача да съберат мнения на хората от Лорка по въпросите, които изследват.

Следобедната сесия започва с упражнението „Откриване на потенциал“, целящо да даде допълнителна мотивация на участниците да планират конкретна инициатива.

Процесът на учене е изграден по такъв начин, че младите хора неусетно започват да планират своя инициатива. След края на лабораторията участниците се връщат в своята местна общност, където изпълняват малки действия индивидуално или в малки групи. Оценката на лабораторията е направена чрез фейсбук група.

Част от инициативите, предложени и изпълнени от участниците:

  1. Да говорят с възрастните хора и да помагат;

  2. Да помагат за чистотата на селата;

  3. Да дарят кръв.

 

Резултатите:​

Според данните от оценката и наблюденията на екипа от фасилитатори основните резултати от процеса на учене в тази лаборатория са свързани с 4 компетенции от образователната рамка за глобално гражданство GlobaLab:

  • Поддържане на взаимоотношения;

  • Противопоставяне на стереотипи и предразсъдъци;

  • Съчувствие;

  • Солидарност.

Във формите за оценка на лабораторията участниците споделят, че са научили:

Да не съдят хората по техния външен вид;

Как да се държат по-добре с хората;

Да уважават хората;

Какво представляват стереотипите и др.

Повечето от младите хора споменат, че темите и въпросите, които се застъпват в процеса на учене, са много актуални за младите хора и те виждат ясно връзката между тези теми и своето ежедневие.

Моменти от GlobaLab

bottom of page