top of page

Šokoladas

Vieta:

Radviliškis, Šiauliai

Laikotarpis:

 

2017 m. sausis - kovas

Komanda:

 

Ala Beliajeva

Nadežda Bessarab

 

Prie mokymosi proceso taip pat prisidėjo Šiaulių “Santarvės” gimnazijos mokytojai

Organizacijos:

 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos klubas “Tolerancija”

Šiaulių “Santarvės” gimnazija

Mokymo(si) procesas:

 

Užsiėmimų ciklas, kuris buvo skirtas didinti jaunimo supratimą apie šokolado pramonėje egzistuojančias globalias problemas, buvo organizuotas kaip Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje ir Šiaulių „Santarvės“ gimnazijoje vykusios globaliosios laboratorijos dalis. Šį ciklą sudarė 5 neformaliojo ugdymo užsiėmimai, kurie buvo skirti supažindinti jaunimą su šokolado gamybos ir tiekimo grandine ir joje vykstančiais reiškiniais bei aptarti joje egzistuojančias lygybės, sąžiningumo ir teisingumo problemas.

Be aktyvių mokymosi metodų, į užsiėmimų ciklą buvo įtraukta filmo „Tamsioji šokolado pusė“ peržiūra ir simuliacinis žaidimas, leidžiantis geriau suprasti Sąžiningos prekybos (angl. Fairtrade) sistemą. Šio žaidimo esmė – įsigilinti į problemas, susijusias su šokolado gamyba ir prekyba bei Sąžiningos prekybos sąvoką. Kiekviena grupė turi stengtis „užauginti“ ir parduoti kuo daugiau kakavos pupelių ir taip uždirbti kuo daugiau pinigų, naudojantis jiems duotomis priemonėmis. Dvi kakavos augintojų grupės priklauso Sąžiningos prekybos sistemai. Jiems tai atsiperka pastoviomis pajamomis ir priedais už bendruomenės labui organizuojamus projektus. Žaidimo metu kakavos kaina pasaulio rinkoje kinta. Pabaigoje kakavos augintojai bendrai turi nuspręsti, kaip panaudos uždirbtas lėšas jų vietos bendruomenės poreikiams patenkinti.

Po simuliacinio žaidimo jaunimas taip pat gavo savarabžnkišką užduotį ištyrinėti Sąžiningos prekybos ženklu pažymėtų produktų pasiūlą vietos prekybos centruose.

Užsiėmimų ciklo pabaigoje visi dalyviai turėjo galimybę aplankyti Šiauliuose, fabrike “Rūta” esantį šokolado muziejų, kur daugiau sužinojo apie šokolado kilmę, vartojimo tradicijas. Projekto dalyviai taip pat turėjo galimybę dalyvauti edukacinėje programoje ir patys pasigaminti šokoladinių saldainių.

Užsiėmimų ciklas buvo organizuotas atskirai kiekvienoje iš projekte GlobaLab dalyvavusių mokyklų.

 

Rezultatai, dalyvių pasiekimai:​

Užsiėmimų ciklas leido sustiprinti jame dalyvavusių Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos ir Šiaulių “Santarvės” gimnazijos mokinių globaliojo pilietiškumo kompetencijas. Užsiėmimų metu jie geriau suprato globalio tarpusavio priklausomybės fenomeną, kurį sukelia mūsų kasdienis vartojimas ir tarptautinė prekyba, pagilino žinias apie žmogaus teises. Užsiėmimai taip pat sustiprino jaunimo kritinį mąstymą. Tai atsispindėjo jų abejonėse, diskusijose apie lygybės, teisingumo ir sąžiningumo problemas globaliojo šokolado tiekimo grandinėje.

Projekto dalyviai užsiėmimų ciklo pabaigoje taip pat pademonstravo solidarumą su kakavos augintojais. Stebint jų jaumus ir emocijas, buvo akivaizdu, jog juos jaudina šokolado gamybos grandinėje egzistuojanti neteisybė.  

Užsiėmimų ciklas taip pat leido jaunimui sustiprinti jų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. Tą padaryti jiems padėjo užsiėmimų metu suteikta galimybė dalytis darbu ir atsakomybe su kitais užsiėmimų dalyviais ir kartu siekti bendro tikslo.

Moments of the GlobaLab

Dalyvių atsiliepimai:

Norėčiau, kad Lietuvoje būtų daugiau prekių su “Sąžiningos prekybos” ženklu.

GlobaLab projekto dalyvis (-ė)

Aš sužinojau, kad šokolados kelias yra labia ilgas ir kad šokoladas turi dvi puses – saldžią ir juodą...

GlobaLab projekto dalyvis (-ė)

Aš išmokau būti mandagus ir išklausyti kitus.

GlobaLab projekto dalyvis

Aš išmokau būti sąžiningu ir užjaučiančiu…

GlobaLab projekto dalyvis

Please reload

bottom of page