Информационна кампания „Глобалните граждани – отговорни и модерни“ във Варна

Инициативата:

 

Като част от процеса на учене в глобална лаборатория, посветена на вещите, участниците от Варна решават да направят малка информационна кампания сред своите връстници в училище на тема „Глобалните граждани – модерни и отговорни“ под формата на шест кратки и частично интерактивни лекции в шест различни класа. Лекциите са подготвени заедно от групата и са представени в рамките на Часа на класа. Информационната кампания се случва в началото на месец май 2017, като доброволците работят с връстници в общо шест класа – един осми клас, два единадесети класа и три дванадесети класа.

В крайна сметка интерактивните лекции са представени пред близо 150 ученици от Търговската гимназия във Варна. Всяка лекция представя различните аспекти от производството и потреблението на вещи като дрехи, храна, мобилни телефони и др. Една от лекциите е посветена на бутилираната минерална вода и като последваща дейност е организирано събиране на капачки от пластмасови бутилки.

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.