top of page

Информационна кампания „Глобалните граждани – отговорни и модерни“ във Варна

Инициативата:

 

Като част от процеса на учене в глобална лаборатория, посветена на вещите, участниците от Варна решават да направят малка информационна кампания сред своите връстници в училище на тема „Глобалните граждани – модерни и отговорни“ под формата на шест кратки и частично интерактивни лекции в шест различни класа. Лекциите са подготвени заедно от групата и са представени в рамките на Часа на класа. Информационната кампания се случва в началото на месец май 2017, като доброволците работят с връстници в общо шест класа – един осми клас, два единадесети класа и три дванадесети класа.

В крайна сметка интерактивните лекции са представени пред близо 150 ученици от Търговската гимназия във Варна. Всяка лекция представя различните аспекти от производството и потреблението на вещи като дрехи, храна, мобилни телефони и др. Една от лекциите е посветена на бутилираната минерална вода и като последваща дейност е организирано събиране на капачки от пластмасови бутилки.

bottom of page