Ако многото информация причинява стрес, намери приятели и тичайте!

Инициативата:

 

Като част от процеса на учене в местна глобална лаборатория в Испания, посветен на темата за технологиите, една група от участници решава да обърне внимание на въпроса как новите технологии влияят на нивата на стрес и социалните взаимоотношения като цяло. Така те решават да направят фото кампания с мотото:

 

„Ако многото информация причинява стрес, намери приятели и тичайте!“.

Моменти от инициативата:

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.