top of page

Кампания за справедлива търговия в Radviliškis

Инициативата:

 

Като част от процеса на учене около темата за шоколада участниците от училищен клуб „Толерантност“ от основно училище Radviliškis Gražinos организират малка кампания за изостряне на чувствителността на техните връстници в училището за справедливата търговия. Те подготвят комплект информационни материали за справедливата търговия и ги излагат на входа на училището. Участниците разговарят и индивидуално със свои връстници и учители за проблемите, свързани с глобалната верига за производство на шоколад, обясняват им основните принципи на справедливата търговия и причините, поради които си струва да се купуват продукти с такъв етикет (Fairtrade).

По време на кампанията младежите разпространяват и малки етиките на справедливата търговия сред своите връстници.

Моменти от инициативата:
bottom of page