Кампания за справедлива търговия в Radviliškis

Инициативата:

 

Като част от процеса на учене около темата за шоколада участниците от училищен клуб „Толерантност“ от основно училище Radviliškis Gražinos организират малка кампания за изостряне на чувствителността на техните връстници в училището за справедливата търговия. Те подготвят комплект информационни материали за справедливата търговия и ги излагат на входа на училището. Участниците разговарят и индивидуално със свои връстници и учители за проблемите, свързани с глобалната верига за производство на шоколад, обясняват им основните принципи на справедливата търговия и причините, поради които си струва да се купуват продукти с такъв етикет (Fairtrade).

По време на кампанията младежите разпространяват и малки етиките на справедливата търговия сред своите връстници.

Моменти от инициативата:

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.