GlobaLab и младите хора

В тази секция ще намерите някои добри практики за местни процеси на учене по глобално гражданство, организирани във включените в проекта държави.

GlobaLab и младежки лидери

Запознайте се с международни и национални дейности по глобално гражданство, насочени към младежки лидери, обучители и учители.

GlobaLab в действие

В рамките на прокета GlobaLab нашите участници организираха различни инициатви около разнообразни глобални въпроси. Разберете повече за тях!

Съвети за фасилитатори с желание да водят процеси по глобално образование

Имате желание да водите глобална лаборатория с млади хора? Ето някои съвети за успешно планиране и изпълнение на една глобална лаборатория. Те са базирани на опита на партньорите в проекта GlobaLab.

Please reload

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Тази публикация има за цел да сподели добри практики от образованието по глобално гражданство с млади хора, разработени в рамките на проекта „Шест стъпки към глобално гражданство“ (2015-1-LT02-KA205-004096), финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Публикацията включва основните резултати и постижения от местните и международните дейности на проекта. Тя представя начините, по които партньорите в проекта използват основните продукти на проекта – образователната рамка по образование за глобално гражданство и развитите спрямо нея обучителни модули (виж Наръчник за младежки лидери и обучители) – в директна работа с млади хора.

Вижте каталога и на други езици: 

[EN] [LT] [GR] [ES]

© 2015-2017 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.