top of page

GlobaLab и младите хора

В тази секция ще намерите някои добри практики за местни процеси на учене по глобално гражданство, организирани във включените в проекта държави.

GlobaLab и младежки лидери

Запознайте се с международни и национални дейности по глобално гражданство, насочени към младежки лидери, обучители и учители.

GlobaLab в действие

В рамките на прокета GlobaLab нашите участници организираха различни инициатви около разнообразни глобални въпроси. Разберете повече за тях!

Съвети за фасилитатори с желание да водят процеси по глобално образование

Имате желание да водите глобална лаборатория с млади хора? Ето някои съвети за успешно планиране и изпълнение на една глобална лаборатория. Те са базирани на опита на партньорите в проекта GlobaLab.

Please reload

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Тази публикация има за цел да сподели добри практики от образованието по глобално гражданство с млади хора, разработени в рамките на проекта „Шест стъпки към глобално гражданство“ (2015-1-LT02-KA205-004096), финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Публикацията включва основните резултати и постижения от местните и международните дейности на проекта. Тя представя начините, по които партньорите в проекта използват основните продукти на проекта – образователната рамка по образование за глобално гражданство и развитите спрямо нея обучителни модули (виж Наръчник за младежки лидери и обучители) – в директна работа с млади хора.

Вижте каталога и на други езици: 

[EN] [LT] [GR] [ES]

bottom of page