top of page

GEROJI PATIRTIS

Kviečiame susipažinti su projekto "Six Steps to Global Citizenship" (Nr. 2015-1-LT02-KA205-004096) metu sukaupta gerąja globaliojo pilietiškumo ugdymo patirtimi. Čia rasite pavyzdžių, kaip projekto partneriai praktikoje pritaikė projekto metu parengtą globaliojo pilietiškumo kompetencijų modelį ir joms plėtoti skirtus mokymo modulius.

GlobaLab mokymo(si) procese

Kviečiame susipažinti su GlobaLab gerąja patirtimi mokymo(si) procese, kuri buvo sukaupta jaunimui ir su jais dirbantiems asmenims skirtų vietos ir tarptautinių mokymo(si) veiklų metu.

GlobaLab aktyvioje pilietinėje veikloje

Šioje dalyje rasite GlobaLab dalyvių įgyvendintos aktyvios pilietinės veiklos, kuria jie siekė atkreipti visuomenės dėmesį į įvairius globalius reiškinius ir problemas, pavyzdžių.

Patarimai norintiems organizuoti GlobaLab mokymo(si) procesą

Norite organizuoti jaunimui skirtą globaliąją laboratoriją? Štai keletas patarimų, padėsiančių Jums tą sėkmingai padaryti. Šiuos patarimus parengėme, remdamiesi savo patirtimi, kurią sukaupėme organizuodami jauniems žmonėms skirtas globalias laboratorijas projekto “Six Steps to Global Citizenship” metu.

Please reload

bottom of page