top of page

GlobaLab в действие

Часът на земята в Radviliškis

Като част от процеса на учене, посветен на темата за околната среда, участниците от училищен клуб „Толерантност“ от основно училище Radviliškis Gražinos решават да се присъединят към глобалната кампания „Часът на земята“ и да призоват местната общност също да се включи.

Кампания за справедлива търговия в Radviliškis

Като част от процеса на учене около темата за шоколада участниците от училищен клуб „Толерантност“ от основно училище Radviliškis Gražinos организират малка кампания за изостряне на чувствителността на техните връстници в училището за справедливата търговия.

Ако многото информация причинява стрес, намери приятели и тичайте!

Като част от процеса на учене в местна глобална лаборатория в Испания, посветен на темата за технологиите, една група от участници решава да обърне внимание на въпроса как новите технологии влияят на нивата на стрес и социалните взаимоотношения като цяло.

Информационен ден във Велико Търново

Като част от процеса на учене в глобална лаборатория, посветена на движението на хора, участниците от Велико Търново решават да организират информационен ден по темата, като представят съществуващи възможности за учене и работа в чужбина, основно подкрепени от Европейския съюз (с фокус върху програмата „Еразъм +“).

Информационна кампания „Глобалните граждани – отговорни и модерни“ във Варна

Като част от процеса на учене в глобална лаборатория, посветена на вещите, участниците от Варна решават да направят малка информационна кампания сред своите връстници в училище на тема „Глобалните граждани – модерни и отговорни“ под формата на шест кратки и частично интерактивни лекции в шест различни класа.

Отворете очи, сърца и граници!

Като част от процеса на учене, участниците от международното обучение GlobaLab, което се провежда в Литва през май 2016 година, имат възможността да планират и изпълнят малка инициатива, насочена към някой от глобалните проблеми, които разглеждат.

Please reload

bottom of page